Schoolgids

Ouders - Schoolgids

Om u en andere belanghebbende te informeren over allerlei relevante schoolzaken zoals onderwijskwaliteit, schoolkosten, onderwijstijd, privacy en veiligheid wordt ieder schooljaar een nieuwe schoolgids gepubliceerd.

U vindt de nieuwe schoolgids op onze website. Het hebben van een schoolgids is een wettelijke plicht, waarover de ouders in de medezeggenschapsraad instemmingsrecht hebben. De schoolgids is niet bepaald wat je zegt: "lekkere vakantielectuur", maar toch is het goed om te weten dat over alle belangrijke zaken rondom het lesgeven is nagedacht en afspraken zijn gemaakt. We hebben ons best gedaan om de schoolgids voor een breed publiek toegankelijk te schrijven. Als u de gids niet in zijn geheel van voor naar achter wilt lezen, zitten er wellicht hoofdstukjes bij, die uw belangstelling hebben. U kunt de schoolgids natuurlijk ook pas raadplegen wanneer u een concrete vraag heeft. Veel informatie uit de schoolgids vindt u overigens ook op onze website.