Contactgegevens

Ouders - Contactgegevens

Om als school en ouders samen op te trekken is het belangrijk dat we elkaar kunnen bereiken. Zeker in een noodgeval willen we u zo snel mogelijk kunnen bereiken. Maar ook als het gewoon goed gaat.

Bij aanvang van ieder schooljaar vragen we u of de contactgegevens, die wij in administratie hebben, nog juist zijn. Het gaat om uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Mocht u gedurende het schooljaar verhuizen of u krijgt een nieuw e-mailadres of telefoonnummer dan stellen we het op prijs als u dat aan onze administratie doorgeeft. Meldt u het alleen aan de mentor, dan kan het gebeuren dat het niet op juiste manier in onze administratie wordt verwerkt. 

Ook wanneer er in het leven van uw kind ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden zoals echtscheiding, ziekte of overlijden worden we daar graag van op de hoogte gebracht. Niet dat we daar onmiddellijk iets mee gaan doen, maar het niet-weten van dergelijke zaken kan onbedoeld tot onjuiste en ongewenste situaties leiden.