Informatiegids

Ouders - Informatiegids

We proberen onze ouders en leerlingen via de website zo goed mogelijk te informeren. Veel praktische informatie over het leerjaar van uw kind, inclusief het PTO wordt ook op papier verstrekt.

Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt uw kind de zogenaamde 'informatiegids'. Deze bevat veel praktische informatie over de ivo-werkwijze, de rechten en plichten en over de eisen waar leerlingen aan moeten voldoen om bevorderd te worden. Het tweede gedeelte van de informatiegids is het Programma van Toetsing en Overgang (PTO) en bij 3-mavo ook het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Alle informatie in de informatiegids vindt u ook op onze website. Een papieren boekwerkje heeft toch zeker ook voordelen.